Logo Draig ac Eryr
Słownik
Strona główna
Gramatyka
Słownik

A B C CH D
DD E F FF G
NG H I J L LL M
N O P PH R RH
S T TH U W Y

Wymowa
Bibliografia
Ciekawe Strony
Moja strona jest poprawnie napisana w HTML 4.01 Transitional
Arkusz stylów został napisany poprawnie!

Do góry

Skorowidz walijsko-polski
Skróty użyte w słowniku:
cz - czasownik
ʰ - oznacza, że następna spółgłoska ulegnie wzmocnieniu
ⁿ - oznacza, że następna spółgłoska ulegnie unosowieniu
⁰ - oznacza, że następna spółgłoska ulegnie osłabieniu
op - orzecznik przymiotnikowy oraz przysłówek
plm - przymiotnik w liczbie mnogiej
pm - przymiotnik z rodzaju męskiego
pmw - przymiotnik w stopniu wyższym z rodzaju męskiego
pmn - przymiotnik w stopniu najwyższym z rodzaju męskiego
- przymiotnik z rodzaju żeńskiego
pżw - przymiotnik w stopniu wyższym z rodzaju żeńskiego
pżn - przymiotnik w stopniu najwyższym z rodzaju żeńskiego
rc - rzeczownik odczasownikowy
rmm - rzeczownik w rodzaju męskim w liczbie mnogiej
rmp - rzeczownik w rodzaju męskim w liczbie pojedynczej
rmżm - rzeczownik w rodzaju męskim lub żeńskim w liczbie mnogiej
rmżp - rzeczownik w rodzaju męskim lub żeńskim w liczbie pojedynczej
rżg - rzeczownik w rodzaju żeńskim w liczbie gromadnej
rżj - rzeczownik w rodzaju żeńskim w liczbie jednostkowej
rżm - rzeczownik w rodzaju żeńskim w liczbie mnogiej
rżp - rzeczownik w rodzaju żeńskim w liczbie pojedynczej
* - słowo przestarzałe, obecnie nieużywane
: - oddziela formy tego samego wyrazu z różnym nagłosem
A
abad rmp [ab-ad] opat
abadaeth rżp [ab-ad-aeth] opactwo
abadaethau rżm [ab-ad-ajth-aj] ↠abadaeth opactwa
abadau rmm [ab-ad-aj] ↠abad opaci
abades rżp [ab-ad-es] ksieni
abadesau rżm [ab-ad-es-aj] ↠abades ksienie
abaty rmp [ab-aT-jy] opactwo
abatai rmm [ab-aT-aj] ↠abaty opactwo
*aberthog pm pż plm [a-berth-og] bogatʏ
yn *aberthog op [yn a-berth-og] bogatʏ; bogato

aberthol pm pż plm [a-berth-ol] ofiarnʏ, poświęcającʏ się
yn aberthol op [yn a-berth-ol] ofiarnʏ, poświęcającʏ się; ofiarnie

absennol pm pż plm [ab-sen-ol] nieobecnʏ
yn absennol op [yn ab-sen-ol] ↠absennol nieobecnʏ

absennoldeb rmp [ab-sen-ol-deb] nieobecność
absennoliad rmp [ab-sen-ol-jad] nieobecność
absennoliaeth rżp [ab-sen-ol-jajth] nieobecność
absennolwr rmp [ab-sen-ol-ur] człowiek nieobecny
absennolwyr rmm [ab-sen-ol-łjyr] ↠absennolwr ludzie nieobecni
achlysurol pm pż plm [aH-lysz-jyr-ol] okazjonalnʏ
yn achlysurol op [yn aH-lysz-jyr-ol] ↠achlysurol okazjonalnʏ; okazjonalnie, czasami

adfresych rżg [ad-wres-jyH] kapusta brukselska, brukselka
adfresychen rżj [ad-wres-yH-en] kapusta brukselska, brukselka (jedna główka)
adfywiol pm pż plm [ad-wył-jol] orzeźwiającʏ, odświeżającʏ
yn adfywiol op [yn ad-wył-jol] ↠adfywiol orzeźwiającʏ, odświeżającʏ

adloniadol pm pż plm [ad-lon-jad-ol] zabawnʏ
yn adloniadol op [yn ad-lon-jad-ol] ↠adloniadol zabawnʏ; zabawnie

adnabyddus pm pż plm [ad-na-bydh-jys] znanʏ
yn adnabyddus op [yn ad-na-bydh-jys] ↠adnabyddus znanʏ

adweinyddol pm pż plm [ad-łejn-ydh-ol] administracyjnʏ
yn adweinyddol op [yn ad-łejn-ydh-ol] ↠adweinyddol administracyjnʏ

addas pm pż plm [adh-as] odpowiednɪ, właściwʏ
yn addas op [yn adh-as] ↠addas odpowiednɪ, właściwʏ; odpowiednio

addolgar pm pż plm [adh-ol-gar] wiernʏ, oddanʏ
yn addolgar op [yn adh-ol-gar] ↠addolgar wiernʏ, oddanʏ; wiernie, z oddaniem

addfwynol pm pż plm [adh-wujn-ol] łagodnʏ
yn addfwynol op [yn adh-wujn-ol] ↠addfwynol łagodnʏ; łagodnie

addfwynus pm pż plm [adh-wujn-jys] łagodnʏ
yn addfwynus op [yn adh-wujn-jys] ↠addfwynus łagodnʏ; łagodnie

aeddfed pm pż plm [ajdh-wed] dojrzałʏ, dorosłʏ
yn aeddfed op [yn ajdh-wed] ↠aeddfed dojrzałʏ, dorosłʏ

*aerfaidd pm pż plm [ajr-wajdh] odważnʏ
yn *aerfaidd op [yn ajr-wajdh] ↠aerfaidd odważnʏ; odważnie

*aerwrol pm pż plm [ajr-ur-ol] odważnʏ
yn *aerwrol op [yn ajr-ur-ol] ↠aerwrol odważnʏ;odważnie

aethus pm pż plm [ajth-jys] strasznʏ, okropnʏ
yn aethus op [yn ajth-jys] ↠aethus strasznʏ, okropnʏ; strasznie, okropnie

afiach pm pż plm [aw-jaH] niezdrowʏ, chorʏ
yn afiach op [yn aw-jaH] ↠afiach niezdrowʏ, chorʏ; niezdrowo

afieithus pm pż plm [aw-jejth-jys] wesołʏ, radosnʏ
yn afieithus op [yn aw-jejth-jys] ↠afieithus wesołʏ, radosnʏ; wesoło, radośnie

aflan pm pż plm [aw-lan] nieczystʏ, brudnʏ
yn aflan op [yn aw-lan] ↠aflan nieczystʏ, brudnʏ; nieczysto, brudno

aflêr pm pż plm [aw-leer] nieporządnʏ
yn aflêr op [yn aw-leer] ↠aflêr nieporządnʏ; nieporządnie

aflonydd pm pż plm [aw-lon-jydh] niespokojnʏ
yn aflonydd op [yn aw-lon-jydh] ↠aflonydd niespokojnʏ; niespokojnie

afluniaidd pm pż plm [aw-ljyn-jajdh] zdeformowanʏ, niekształtnʏ
yn afluniaidd op [yn aw-ljyn-jajdh] ↠afluniaidd zdeformowanʏ, niekształtnʏ

afraid pm pż plm [aw-rajd] niepotrzebnʏ
yn afraid op [yn aw-rajd] ↠afraid niepotrzebnʏ; niepotrzebnie

afreidiol pm pż plm [aw-rejd-jol] niepotrzebnʏ
yn afreidiol op [yn aw-rejd-jol] ↠afreidiol niepotrzebnʏ; niepotrzebnie

afreolaidd pm pż plm [aw-ree-ol-ajdh] nieregularnʏ
yn afreolaidd op [yn aw-ree-ol-aidh] ↠afreolaidd nieregularnʏ; nieregularnie

afresymol pm pż plm [aw-res-ym-ol] nielogicznʏ
yn afresymol op [yn aw-res-ym-ol] ↠afresymol nielogicznʏ; nielogicznie

agorawd Ffrengig rżp [ag-or-ałd freŋg-ig] uwertura francuska

agorawdau Ffrengig rżm [ag-or-ałd-aj freŋg-ig] uwertury francuskie

agored pm pż plm [ag-or-ed] otwartʏ
yn agored op [yn ag-or-ed] ↠agored otwartʏ

agoriadol pm pż plm [ag-or-jad-ol] inauguracyjnʏ
yn agoriadol op [yn ag-or-jad-ol] ↠agoriadol inauguracyjnʏ

anghenrheidiol pm pż plm [aŋ-hen-hrhejd-jol] potrzebnʏ
yn anghenrheidiol op [yn aŋ-hen-hrhejd-jol] ↠anghenrheidiol potrzebnʏ

angheuol pm pż plm [aŋ-hej-ol] śmiertelnʏ
yn angheuol op [yn aŋ-hej-ol] ↠angheuol śmiertelnʏ, śmiertelnie

anghofiedig pm pż plm [aŋ-how-jed-jyg] zapomnianʏ
yn anghofiedig op [yn aŋ-how-jed-jyg] ↠anghofiedig zapomnianʏ

anghofus pm pż plm [aŋ-how-jys] zapominalskɪ
yn anghofus op [yn aŋ-how-jys] ↠anghofus zapominalskɪ

anghredadwy pm pż plm [aŋ-hred-ad-uj] niewiarygodnʏ; niewierzącʏ
yn anghredadwy op [yn aŋ-hred-ad-uj] ↠anghredadwy niewiarygodnʏ; niewierzącʏ; niewiarygodnie

anghristionogol pm pż plm [aŋ-hrist-jon-og-ol] niechrześcijańskɪ
yn anghristionogol op [yn aŋ-hrist-jon-og-ol] ↠anghristionogol niechrześcijańskɪ

anghristnogol pm pż plm [aŋ-hrist-nog-ol] niechrześcijańskɪ
yn anghristnogol op [yn aŋ-hrist-nog-ol] ↠anghristnogol niechrześcijańskɪ

anghwrtais pm pż plm [aŋ-hurt-ajs] niegrzecznʏ
yn anghwrtais op [yn aŋ-hurt-ajs] ↠anghwrtais niegrzecznʏ; niegrzecznie

anghydnabyddus pm pż plm [aŋ-hyd-naa-bydh-jys] nieznajomʏ
yn anghydnabyddus op [yn aŋ-hyd-naa-bydh-jys] ↠anghydnabyddus nieznajomʏ; nieznajomo

anghydrif pm pż plm [aŋ-hyd-rjyw] nieparzystʏ
yn anghydrif op [yn aŋ-hyd-rjyw] ↠anghydrif nieparzystʏ

anghyfartal pm pż plm [aŋ-hyw-ar-Tal] nierównʏ
yn anghyfartal op [yn aŋ-hyw-ar-Tal] ↠anghyfartal nierównʏ; nierówno

yr Aifft rżp [yr aift] Egipt
Yr Aifft Is rżp [yr ajft is] Dolny Egipt

Yr Aifft Isaf rżp [yr ajft is-aw] Dolny Egipt

Yr Aifft Uchaf rżp [yr ajft jyH-aw] Górny Egipt

Yr Aifft Uwch rżp [yr ajft jyłH] Górny Egipt

Chwyldro'r Aifft rmp [Hłyl-droor ajft] Rewolucja w Egipcie

Gweriniaeth Arabaidd yr Aifft rżp [głer-in-jajth ar-ab-ajdh yr ajft] Arabska Republika Egiptu

yr Hen Aifft rżp [yr hen ajft] starożytny Egipt

gwareiddiad yr Hen Aifft rmp [głar-ejdh-jad yr hen ajft] cywilizacja starożytnego Egiptu

⁰Âl rżp [aal] ↠Gâl Galia
⁰Alaidd [al-ajdh] ↠Galaidd galijska
⁰Alaweg rżp [al--eg] ↠Galaweg język gallo
⁰Aleg rżp [al-eg] ↠Galeg język galijski
⁰Aliad rmżp [al-jad] ↠Galiad Gal
⁰Aliaid rmżm [al-jajd] ↠Galiaid Galowie
yr Alban rżp [yr al-ban] Szkocja
Albanaidd pm pż plm [al-ban-ajdh] szkockɪ
Albaneg rżp [al-ban-eg] język szkocki
Albanes rżp [al-ban-es] Szkotka
Albanesau rżm [al-ban-es-aj] Szkotki
Albanwr rmp [al-ban-ur] Szkot
Albanwyr rmm [al-ban-łjyr] Szkoci
yr Almaen rżp [yr al-majn] Niemcy (państwo)
Almaenaidd pm pż plm [al-majn-ajdh] niemieckɪ
Almaeneg rżp [al-majn-eg] język niemiecki
Almaenes rżp [al-majn-es] Niemka
Almaenesau rżm [al-majn-es-aj] Niemki
Almaenig pm pż plm [al-majn-ig] niemieckɪ
Almaenwr rmp [al-majn-ur] Niemiec
Almaenwyr rmm [al-majn-łjyr] Niemcy (ludzie)
America rżp [a-me-riK-a] Ameryka
America ⁰Ganol rżp [a-me-riK-a gan-ol] Ameryka Środkowa

America ⁰Ladin rżp [a-me-riK-a lad-in] Ameryka Łacińska

America ⁰Ladinaidd rżp [a-me-riK-a lad-in-ajdh] Ameryka Łacińska

Canolbarth America rmp [Ka-nol-barth a-me-riK-a] Ameryka Środkowa

De America rmp [dee a-me-riK-a] Ameryka Południowa

Deheudir America rmp [de-hej-dir a-me-riK-a] Ameryka Południowa

Gogledd America rmp [go-gledh a-me-riK-a] Ameryka Północna

Unol ⁰Daleithiau'r America rżm [un-ol da-lejth-jaj a-me-riK-a] Stany Zjednoczone Ameryki

Americanaidd pm pż plm [a-me-riK-an-ajdh] amerykańskɪ
Americanes rżp [a-me-riK-an-es] Amerykanka
Americanesau rżm [a-me-riK-an-es-aj] Amerykanki
Americanwr rmp [a-me-riK-an-ur] Amerykanin
Americanwyr rmm [a-me-riK-an-łjyr] Amerykanie
*yr Amerig rżp [yr a-mer-ig] Ameryka
amlen rżp [am-len] koperta
amlenni rżm [am-len-ni] ↠amlen koperty
Andoriad rmp [an-dor-jad] Andorczyk, Andorka
Andoriaid rmm [an-dor-jajd] Andorczycy, Andorki
Andorra rżp [an-dor-a] Andora
Tywysogaeth Andorra rżp [Ty-łys-og-ajth an-dor-a] Księstwo Andory

Andorraidd pm pż plm [an-dor-ajdh] andorskɪ
Arabia Anial rżp [ar-ab-jaa an-jal] Arabia Deserta, Arabia Pustynna

Anialwch Arabia rmp [an-jal-uH ar-ab-jaa] Pustynia Arabska

Antilles yr Iseldiroedd rżm [an-til-les yr is-el-dir-ojdh] Antyle Holenderskie

Antwerp rżp [ant-łerp] Antwerpia
Talaith Antwerp rżp [Tal-ajth ant-łerp] Prowincja Antwerpia

Arab rmp [ar-ab] Arab
ceffyl Arab rmp [Ke-fjyl ar-ab] arab (koń), koń arabski, koń czystej krwi arabskiej

ceffylau Arab rmm [Ke-fyl-aj ar-ab] araby (konie), konie arabskie, konie czystej krwi arabskiej

Arabaidd pm pż plm [ar-ab-ajdh] arabskɪ
y Byd Arabaidd rmp [y bjyd ar-ab-ajdh] świat arabski, kraje arabskie

cenedlaetholdeb Arabaidd rmp [Ken-edl-ajth-ol-deb ar-ab-ajdh] nacjonalizm arabski

Y Cynghrair Arabaidd rmp [y Kyŋh-rajr ar-ab-ajdh] Liga Arabska

Cynghrair y Gwladwriaethau Arabaidd rmp [Kyŋh-rajr y głlad-ur-jajth-aj ar-ab-ajdh] Liga Państw Arabskich

Yr Emiradau Arabaidd Unedig rżm [yr em-ir-ad-aj ar-ab-ajdh jyn-ed-ig] Zjednoczone Emiraty Arabskie

y Gwanwyn Arabaidd rmp [y głan-ujn ar-ab-ajdh] Arabska Wiosna

gwm Arabaidd rmp [gum ar-ab-ajdh] guma arabska

Gweriniaeth Arabaidd yr Aifft rżp [głer-in-jajth ar-ab-ajdh yr ajft] Arabska Republika Egiptu

Arabeg rżp [ar-ab-eg] język arabski
Arabegwr rmp [ar-ab-eg-ur] arabista
Arabegwraig rżp [ar-ab-eg-łrajg] arabistka
Arabegwragedd rżm [ar-ab-eg-łrag-edh] arabistki
Arabegwyr rmm [ar-ab-eg-łjyr] arabiści
Arabegydd rmp [ar-ab-eg-jydh] arabista
Arabes rżp [ar-ab-es] Arabka
Arabesau rżm [ar-ab-es-aj] Arabki
Arabia rżp [ar-ab-jaa] Półwysep Arabski
Anialwch Arabia rmp [an-jal-uH ar-ab-jaa] Pustynia Arabska

Arabia Anial rżp [ar-ab-jaa an-jal] Arabia Deserta, Arabia Pustynna

Arabia Doreithiog rżp [ar-ab-jaa dor-ejth-og] Arabia Felix, Arabia Szczęśliwa

Arabia Garegog rżp [ar-ab-jaa gar-eg-og] Arabia Petraea

Arabia Saudïaidd rżp [ar-ab-jaa saj-dii-ajdh] Arabia Saudyjska

gorynys Arabia rżp [gor-yn-jys ar-ab-jaa] Półwysep Arabski

Saudi Arabia rżp [saj-dii ar-ab-jaa] Arabia Saudyjska

Teyrnas Saudi Arabia rżp [Te-ir-nas saj-dii ar-ab-jaa] Królestwo Arabii Saudyjskiej

Sawdi Arabia rżp [sał-dii ar-ab-jaa] Arabia Saudyjska

Arabiaid rmm [ar-ab-jajd] Arabowie
Arabiaeth rżp [ar-ab-jajth] język arabski
Pan-Arabiaith rżp [Pan-ar-ab-jajth] język wszystkich Arabów

Arabig pm pż plm [ar-ab-ig] arabskɪ
gwm Arabig rmp [gum ar-ab-ig] guma arabska

Arabydd rmp [ar-ab-jydh] arabista
Arabyddion rmm [ar-ab-ydh-jon] arabiści
Archddugiaeth Lwcsembwrg rżp [arH-djyg-jajth luk-sem-burg] Wielkie Księstwo Luksemburga

athrylith rżp [ath-ryl-jyth] geniusz, talent, intuicja, geniusz (człowiek)
athrylithgar pm pż plm [ath-ryl-ith-gar] utalentowanʏ
yn athrylithgar op [yn ath-ryl-ith-gar] utalentowanʏ

athrylithoedd rżm [ath-ryl-ith-ojdh] ↠athrylith talenty, zdolności
B
bara Ffrengig rmp [bar-a freŋg-ig] bagietka, bułka paryska

Belg:
Gwlad Belg rżp [głlaad belg] Belgia

Teyrnas Gwlad Belg rżp [Te-ir-nas głlaad belg] Królestwo Belgii

Belgaidd pm plm [belg-ajdh] belgijskɪ
Belgiad rmp [belg-jad] Belg; Belgijka
Belgiaid rmm [belg-jajd] Belgowie; Belgijki
Belgig pm plm [belg-ig] belgijskɪ
blaslyn Ffrengig rmp [blas-ljyn freŋg-ig] francuski sos sałatkowy

Brabant rżp [brab-ant] Brabancja
Brabant Fflandrysaidd rżp [brab-ant fland-rys-ajdh] Prowincja Brabancja Flamandzka

Brabant Walonaidd rżp [brab-ant łal-on-ajdh] Prowincja Brabancja Walońska

Gogledd Brabant rmp [go-gledh brab-ant] Prowincja Brabancja Północna

⁰Brofens rżp [bro-wens] ↠Profens Prowansja
⁰Brofensaleg rżp [bro-wens-al-eg] ↠Profensaleg język oksytański, język prowansalski
Brwsel rżp [brus-el] Bruksela; brukselskɪ
Rhanbarth Brwsel-Prifddinas rmp [hrhan-barth brus-el Priw-dhin-as] Region Stołeczny Brukseli

ysgewyll Brwsel rżg [ys-geł-yhlh brus-el] kapusta brukselska, brukselka

ysgewyllen Brwsel rżj [ys-geł-yhlh-en brus-el] kapusta brukselska, brukselka (jedna główka)

Brwydr Ffrainc rżp [brujdr fraiŋk] kampania francuska 1940, bitwa o Francję

⁰Brydeindod rmp [bryd-ejn-dod] ↠Prydeindod brytyjskość
⁰Brydeinig [bryd-ejn-ig] ↠Prydeinig brytyjska
y ⁰Gymanwlad ⁰Brydeinig rżp [y gym-an-łlad bryd-ejn-ig] Wspólnota Brytyjska; Brytyjska Wspólnota Narodów

yr Ymerodraeth ⁰Brydeinig rżp [yr ym-e-rod-rajth bryd-ejn-ig] Imperium Brytyjskie

⁰Brydeiniwr rmp [bryd-ej-ni-ur] ↠Prydeiniwr Brytyjczyk
⁰Brydeinwragedd rżm [bryd-ejn-łrag-edh] ↠Prydeinwragedd Brytyjki
⁰Brydeinwraig rżp [bryd-ejn-łrajg] ↠Prydeinwraig Brytyjka
⁰Brydeinwyr rmm [bryd-ejn-łjyr] ↠Prydeinwyr Brytyjczycy
*Brytaniaid rmm [bryT-an-jajd] Brytowie, mieszkańcy Brytanii przed najazdem Rzymian
*Brytanaidd pm plm [bryT-an-ajdh] brytańskɪ
*Brytaniaith rżp [bryT-an-jajth] język brytański
*Brytwn rmp [bryT-un] mieszkaniec Brytanii przed najazdem Rzymian
Brython rmp [bryth-on] mieszkaniec Brytanii przed najazdem Rzymian
Brythonaidd pm plm [bryT-on-ajdh] brytańskɪ
ieithoedd Brythonaidd rżm [jejth-ojdh bryT-on-ajdh] języki brytyjskie

Brythoneg rżp [bryth-on-eg] język brytański
*Hen ⁰Frythoneg rżp [hen wryth-on-eg] stary język brytański

*y ⁰Frythoneg ⁰Gyffredin rżp [y wryth-on-eg gyf-red-in] powszechny język brytański

Brythones rżp [bryth-on-es] mieszkanka Brytanii przed najazdem Rzymian
Brythonesau rżm [bryth-on-es-aj] mieszkanki Brytanii przed najazdem Rzymian
Brythoniaid rmm [bryth-on-jajd] Brytowie, mieszkańcy Brytanii przed najazdem Rzymian
⁰Bwyleg rżp [bujl-eg] ↠Pwyleg język polski
⁰Bwyles rżp [bujl-es] ↠Pwyles Polka
⁰Bwylesau rżm [bujl-es-aj] ↠Pwylesau Polki
⁰Bwyliad rmp [bujl-jad] ↠Pwyliad Polak
⁰Bwyliaid rmm [bujl-jajd] ↠Pwyliaid Polacy
⁰Bwyliaidd [bujl-jajdh] ↠Pwyliaidd polska
y Byd Arabaidd rmp [y bjyd ar-ab-ajdh] świat arabski, kraje arabskie

C
call pm plm [Kahlh] mądrʏ
callach pmw [Kahlh-aH] ↠call mądrzejszʏ
callaf pmn [Kahlh-aw] ↠call najmądrzejszʏ
Canada rżp [Ka-na-da] Kanada
Ffrangeg Canada rżp [fraŋg-eg Ka-na-da] język francuski używany w Kanadzie

Senedd Canada rżp [sen-edh Ka-na-da] parlament kanadyjski

Tariandir Canada rmp [Tar-jan-dir Ka-na-da] Tarcza Kanadyjska

Canadaidd pm plm [Ka-nad-ajdh] kanadyjskɪ
Canadaidd Ffrengig pm plm [Ka-nad-ajdh freŋg-ig] francuskokanadyjskɪ

Canadiad rmp [Ka-nad-jad] Kanadyjczyk; Kanadyjka
Canadiad Ffrengig rmp [Ka-nad-jad freŋg-ig] Kanadyjczyk pochodzenia francuskiego

Canadiaid rmm [Ka-nad-jajd] Kanadyjczycy; Kanadyjki
Canadiaid Ffrengig rmm [Ka-nad-jajd freŋg-ig] Kanadyjczycy pochodzenia francuskiego

America ⁰Ganol rżp [a-me-riK-a gan-ol] Ameryka Środkowa

Llydaweg Canol rżp [hlhyd--eg Kan-ol] język średniobretoński

Llydaweg Canol Clasurol rżp [hlhyd--eg Kan-ol Klas-jyr-ol] klasyczny język średniobretoński (1450-1460)

Llydaweg Canol Cynnar rżp [hlhyd--eg Kan-ol Kyn-nar] wczesny język średniobretoński (1100-1450)

Llydaweg Canol Diweddar rżp [hlhyd--eg Kan-ol dił-edh-ar] późny język średniobretoński (1600-1659)

Canolbarth America rmp [Ka-nol-barth a-me-riK-a] Ameryka Środkowa

canwr corn Ffrengig rmp [Kan-ur Korn freŋg-ig] waltornista

canwyr corn Ffrengig rmm [Kan-łjyr Korn freŋg-ig] waltorniści

Arabia Garegog rżp [ar-ab-jaa gar-eg-og] Arabia Petraea

caws Holand rmp [Kałs hol-and] ser holenderski

ceffyl Arab rmp [Ke-fjyl ar-ab] arab (koń), koń arabski, koń czystej krwi arabskiej

ceffylau Arab rmm [Ke-fyl-aj ar-ab] araby (konie), konie arabskie, konie czystej krwi arabskiej

cenedlaetholdeb Arabaidd rmp [Ken-edl-ajth-ol-deb ar-ab-ajdh] nacjonalizm arabski

cenedlaetholdeb Llydewig rmp [Ken-edl-ajth-ol-deb hlhyd--ig] nacjonalizm bretoński

cerdd Lydewig rżp [Kerdh lyd--ig] lai, pieśń bretońska

cerddi Llydewig rżm [Kerdh-ii hlhyd--ig] lai (średniowieczne pieśni lub ballady) bretońskie

Cernyw rżp [Kern-jył] Kornwalia
Cernyweg rżp [Kern--eg] język kornijski
Cernywes rżp [Kern--es] Kornwalijka
Cernywesau rżm [Kern-yw-es-aj] Kornwalijki
Cernywiad rmp [Kern--jad] Korwalijczyk
Cernywiaid rmm [Kern--jajd] Kornwalijczycy
Cernywiaidd pm plm [Kern--jajdh] kornwalijskɪ
ci tarw Ffrainc rmp [Kii Tar-u fraiŋk] buldog francuski

ci tarw Ffrengig rmp [Kii Tar-u freŋg-ig] buldog francuski

Llydaweg Canol Clasurol rżp [hlhyd--eg Kan-ol Klas-jyr-ol] klasyczny język średniobretoński (1450-1460)

clymau Ffrengig rmm [Klym-aj freŋg-ig] koki francuskie

Plaid Gomiwnyddol Llydaw rżp [Plajd gom-jun-ydh-ol hlhyd-ał] Komunistyczna Partia Bretanii

Copt rmp [Kopt] Kopt
Coptaidd pm plm [Kopt-ajdh] koptyjskɪ
Yr Eglwys Goptaidd rżp [yr eg-lujs gopt-ajdh] Koptyjski Kościół Ortodoksyjny, kościół koptyjski

Copteg rżp [Kopt-eg] język koptyjski
Coptes rżp [Kopt-es] Koptyjka
Coptesau rżm [Kopt-es-aj] Koptyjki
Coptiaid rmm [Kopt-jajd] Koptowie
Coptig pm plm [Kopt-ig] koptyjskɪ
corn Ffrengig rżp [Korn freŋg-ig] róg (instrument), waltornia

canwr corn Ffrengig rmp [Kan-ur Korn freŋg-ig] waltornista

canwyr corn Ffrengig rmm [Kan-łjyr Korn freŋg-ig] waltorniści

Corseg rżp [Kor-seg] język korsykański
Corsica rżp [Kor-szjy-Ka] Korsyka
cosyn Holand rmp [Kos-jyn hol-and] ser holenderski

cosynnau Holand rmm [Kos-yn-aj hol-and] sery holenderskie

cusan Ffrengig rmżp [Kjy-san freŋg-ig] pocałunek francuski

cusanau Ffrengig rmżm [Kjy-san-aj freŋg-ig] pocałunki francuskie

cwlwm Ffrengig rmp [Kul-um freŋg-ig] kok francuski

cŵn tarw Ffrainc rmm [Kuun Tar-u fraiŋk] buldogi francuskie

cŵn tarw Ffrengig rmm [Kuun Tar-u freŋg-ig] buldogi francuskie

cyfres Ffrengig rżp [Kyw-res freŋg-ig] suita francuska

Cyfresi Ffrengig rżm [Kyw-resz-ji freŋg-ig] Suity Francuskie Johanna Sebastiana Bacha

*y ⁰Deyrnas ⁰Gyfunol rżp [y de-ir-nas gyw-jyn-ol] Zjednoczone Królestwo

*y ⁰Frythoneg ⁰Gyffredin rżp [y wryth-on-eg gyf-red-in] powszechny język brytański

Y Cynghrair Arabaidd rmp [y Kyŋh-rajr ar-ab-ajdh] Liga Arabska

Cynghrair y Gwladwriaethau Arabaidd rmp [Kyŋh-rajr y głlad-ur-jajth-aj ar-ab-ajdh] Liga Państw Arabskich

y ⁰Gymanwlad ⁰Brydeinig rżp [y gym-an-łlad bryd-ejn-ig] Wspólnota Brytyjska; Brytyjska Wspólnota Narodów

Cymdeithas Cymru-Llydaw rżp [Kym-dejth-as Kym-rjy hlhyd-ał] Stowarzyszenie Walijsko-Bretońskie

Cymraeg rżp [Kym-ra-ig] język walijski
Cymraes rżp [Kym-ra-is] Walijka
Cymraesau rżm [Kym-rajs-aj] Walijki
Cymreig pm plm [Kym-re-ig] walijskɪ
Cymreigaidd pm plm [Kym-rejg-aidh] walijskɪ
Cymro rmp [Kym-ro] Walijczyk
Cymru rżp [Kym-rjy] Walia
Cymdeithas Cymru-Llydaw rżp [Kym-dejth-as Kym-rjy hlhyd-ał] Stowarzyszenie Walijsko-Bretońskie

Cymry rmm [Kym-rjy] Walijczycy
Cynhadledd Heddwch Paris rżp [Kyn-had-ledh hedh-uH Par-jys] Konferencja Pokojowa w Paryżu w 1919 roku

Llydaweg Canol Cynnar rżp [hlhyd--eg Kan-ol Kyn-nar] wczesny język średniobretoński (1100-1450)

cyrn Ffrengig rżm [Kyrn freŋg-ig] rogi (instrumenty), waltornie

CH
ʰchall pm pż plm [Hahlh] ↠call mądrʏ
ʰchallach pw [Hahlh-aH] ↠call mądrzejszʏ
ʰchallaf pn [Hahlh-aw] ↠call najmądrzejszʏ
ʰChanada rżp [Ha-na-da] ↠Canada Kanada
ʰChanadaidd pm pż plm [Ha-nad-ajdh] ↠Canadaidd kanadyjskɪ
ʰChanadiad rmp [Ha-nad-jad] ↠Canadiad Kanadyjczyk; Kanadyjka
ʰChanadiaid rmm [Ha-nad-jajd] ↠Canadiaid Kanadyjczycy; Kanadyjki
ʰChernyw rżp [Hern-jył] ↠Cernyw Kornwalia
ʰChernyweg rżp [Hern--eg] ↠Cernyweg język kornijski
ʰChernywes rżp [Hern--e] ↠Cernywes Kornwalijka
ʰChernywesau rżm [Hern-yw-es-aj] ↠CernywesauKornwalijki
ʰChernywiad rmp [Hern--jad] ↠Cernywiad Korwalijczyk
ʰChernywiaid rmm [Hern--jajd] ↠Cernyiaid Kornwalijczycy
ʰChernywiaidd pm pż plm [Hern--jajdh] ↠Cernywiaidd kornwalijskɪ
ʰChopt rmp [Hopt] ↠Copt Kopt
ʰChoptaidd pm pż plm [Hopt-ajdh] ↠Coptaidd koptyjskɪ
ʰChopteg rżp [Hopt-eg] ↠Copteg język koptyjski
ʰChoptes rżp [Hopt-es] ↠Coptes Koptyjka
ʰChoptesau rżm [Hopt-es-aj] ↠Coptesau Koptyjki
ʰChoptiaid rmm [Hopt-jajd] ↠Coptiaid Koptowie
ʰChoptig pm pż plm [Chopt-ig] ↠Choptig koptyjskɪ
ʰChorseg rżp [Hor-seg] ↠Corseg język korsykański
ʰChorsica rżp [Hor-szjy-ka] ↠Corsica Korsyka
chweched Ffrengig rmp [HłeH-ed freŋg-ig] rodzaj akordu

chwechedau Ffrengig rmm [HłeH-ed-aj freŋg-ig] rodzaje akordu

Chwyldro'r Aifft rmp [Hłyl-droor ajft] Rewolucja w Egipcie

Y Chwyldro Ffrengig rmp [y Hłyl-dro freŋg-ig] Rewolucja francuska

ʰChymraeg rżp [Hym-ra-ig] ↠Cymraeg język walijski
ʰChymraes rżp [Hym-ra-is] ↠Cymraes Walijka
ʰChymraesau rżm [Hym-rajs-aj] ↠Cymraesau Walijki
ʰChymreig pm pż plm [Hym-re-ig] ↠Cymreig walijskɪ
ʰChymreigaidd pm pż plm [Hym-rejg-aidh] ↠Cymreigaidd walijskɪ
ʰChymro rmp [Hym-ro] ↠Cymro Walijczyk
ʰChymru rżp [Hym-rjy] ↠Cymru Walia
ʰChymry rmm [Hym-rjy] ↠Cymry Walijczycy
D
⁰Dahitïeg rżp [da-hi-Tij-eg] ↠Tahïtieg język tahitański
dawnus pm plm [dałn-jys] utalentowanʏ
De America rmp [dee a-me-riK-a] Ameryka Południowa

Deheudir America rmp [de-hej-dir a-me-riK-a] Ameryka Południowa

Llydaweg Canol Diweddar rżp [hlhyd--eg Kan-ol dił-edh-ar] późny język średniobretoński (1600-1659)

doeth pm pż plm [dojth] mądrʏ, uczonʏ
doethach pmw [dojth-aH] ↠doeth mądrzejszʏ, bardziej uczonʏ
doethaf pmn [dojth-aw] ↠doeth najmądrzejszʏ
⁰drwbadŵr rmp [dru-bad-uur] ↠trwbadŵr trubadur
⁰drwbadwriaid rmm [dru-bad-ur-jajd] ↠trwbadwriaid trubadurzy
Dugiaeth Normandi rżp [dig-jajth nor-man-di] Księstwo Normandii

⁰dwp [dup] ↠twp głupia
yn ⁰dwp op [yn dup] ↠twp głupi; głupio

⁰dwpach pżw [duP-aH] ↠twp głupsza
yn ⁰dwpach op [yn duP-aH] ↠twp głupszʏ; głupiej

⁰dwpaf pżn [duP-aw] ↠twp najgłupsza
yn ⁰dwpaf op [yn duP-aw] ↠twp najgłupszʏ; najgłupiej

Dwyrain Fflandrys rmp [dujr-ajn fland-rjys] Prowincja Flandria Wschodnia

DD
⁰ddawnus [dhałn-jys] ↠dawnus utalentowana
yn ⁰ddawnus op [yn dhałn-jys] ↠dawnus utalentowanʏ

⁰ddoeth [dhojth] ↠doeth mądra, uczona
yn ⁰ddoeth op [yn dhojth] ↠doeth mądrʏ, uczonʏ; mądrze

⁰ddoethach pżw [dhojth-aH] ↠doeth mądrzejsza, bardziej uczona
yn ⁰ddoethach op [yn dhojth-aH] ↠doeth mądrzejszʏ, bardziej uczonʏ; mądrzej

⁰ddoethaf pżn [dhojth-aw] ↠doeth najmądrzejsza
yn ⁰ddoethaf op [yn dhojth-aw] ↠doeth najmądrzejszʏ; najmądrzej

E
Yr Eglwys Goptaidd rżp [yr eg-lujs gopt-ajdh] Koptyjski Kościół Ortodoksyjny, kościół koptyjski

yr Eidal rżp [yr ej-dal] Włochy
Eidalaidd pm pż plm [ej-dal-ajdh] włoskɪ
Eidaleg rżp [ej-dal-eg] język włoski
Eidales rżp [ej-dal-es] Włoszka
Eidalesau rżm [ej-dal-es-aj] Włoszki
Eidalwr rmp [ej-dal-ur] Włoch
Eidalwyr rmm [ej-dal-łjyr] Włosi
Eiftiad rmp [ejft-jad] Egipcjanin
Eiftiaid rmm [ejft-jajd] Egipcjanie
Eifftiaidd pm pż plm [ejft-jajdh] egipskɪ
Eiffteg:
Hen Eiffteg rżp [hen ejft-eg] język egipski

Eifftes rżp [ejft-es] Egipcjanka
Eifftesau rżm [ejft-es-aj] Egipcjanki
Eifftiwr rmp [ejft-jur] Egipcjanin
Eifftiwyr rmm [ejf-ti-łjyr] Egipcjanie
Eifftoleg rżp [ejft-ol-eg] egiptologia
Eifftolegol pm pż plm [ejft-ol-eg-ol] egiptologicznʏ
Eifftolegwr rmp [ejft-ol-eg-ur] egiptolog
Eifftolegwyr rmm [ejft-ol-eg-łjyr] egiptolodzy
Eifftolegwraig rżp [ejft-ol-eg-łrajg] egiptolożka
Eifftolegwragedd rżm [ejft-ol-eg-łrag-edh] egiptolożki
Yr Emiradau Arabaidd Unedig rżm [yr em-ir-ad-aj ar-ab-ajdh jyn-ed-ig] Zjednoczone Emiraty Arabskie

F
⁰Felgaidd [welg-ajdh] ↠Belgaidd belgijska
⁰Felgiad rmp [welg-jad] ↠Belgiad Belg; Belgijka
⁰Felgiaid rmm [welg-jajd] ↠Belgiaid Belgowie; Belgijki
⁰Felgig [welg-ig] ↠Belgig belgijska
*⁰Frytaniaid rmm [wryT-an-jajd] ↠*Brytaniaid Brytowie, mieszkańcy Brytanii przed najazdem Rzymian
*⁰Frytanaidd [wryT-an-ajdh] ↠*Brytanaidd brytańska
*⁰Frytaniaith rżp [wryT-an-jajth] ↠*Brytaniaith język brytański
*⁰Frytwn rmp [wryT-un] ↠*Brytwn mieszkaniec Brytanii przed najazdem Rzymian
⁰Frython rmp [wryth-on] ↠Brython mieszkaniec Brytanii przed najazdem Rzymian
⁰Frythonaidd [wryT-on-ajdh] ↠Brythonaidd brytańska
iaith ⁰Frythonaidd rżp [jajth wryT-on-ajdh] język brytyjski

⁰Frythoneg rżp [wryth-on-eg] ↠Brythoneg język brytański
⁰Frythones rżp [wryth-on-es] ↠Brythones mieszkanka Brytanii przed najazdem Rzymian
⁰Frythonesau rżp [wryth-on-es-aj] ↠Brythonesau mieszkanki Brytanii przed najazdem Rzymian
⁰Frythoniaid rmm [wryth-on-jajd] ↠Brythoniaid Brytowie, mieszkańcy Brytanii przed najazdem Rzymian
FF
ffa Ffrengig rżg [faa freŋg-ig] zielona fasola w strączkach

ffäen Ffrengig rżj [fej-en freŋg-ig] zielona fasola w strączkach (jeden strąk)

ffenestr Ffrengig rżp [fen-est-er freŋg-ig] portfenetr, porte-fenêtre; rodzaj okna

ffenestri Ffrengig rżm [fen-est-ri freŋg-ig] portfenetry

ffeuen Ffrengig rżj [fej-en freŋg-ig] zielona fasola w strączkach (jeden strąk)

Fflandrys rżp [fland-rjys] Flandria, Region Flamandzki
Dwyrain Fflandrys rmp [dujr-ajn fland-rjys] Prowincja Flandria Wschodnia

Gorllewin Fflandrys rmp [gor-hlheł-in fland-rjys] Prowincja Flandria Zachodnia

Rhanbarth Fflandrys rmp [hrhan-barth fland-rjys] Flandria (region administracyjny)

Fflandrysaidd pm pż plm [fland-rys-ajdh] flamandzkɪ
Brabant Fflandrysaidd rżp [brab-ant fland-rys-ajdh] Prowincja Brabancja Flamandzka

tafodiaith Fflandrysaidd rżp [Taf-od-jajth fland-rys-ajdh] dialekt flamandzki

tafodieithoedd Fflandrysaidd rżm [Taf-od-jejth-ojdh fland-rys-ajdh] dialekty flamandzkie

Fflandryswr rmp [fland-rys-ur] Flamand
Fflandryswyr rmm [fland-rys-łjyr] Flamandowie
Fflemeg rżp [flem-eg] język flamandzki
Fflemin rmp [flem-in] Flamand
Ffleminiaid rmm [flem-in-jajd] Flamandowie
Ffrangeg rżp [fraŋg-eg] język francuski
Ffrangeg Canada rżp [fraŋg-eg Ka-na-da] język francuski używany w Kanadzie

Ffrangeg Normanaidd rżp [fraŋg-eg nor-man-ajdh] język normandzki

Ffranges rżp [fraŋg-es] Francuzka
Ffrangesau rżm [fraŋg-es-aj] Francuzki
Ffrainc rżp [fraiŋk] Francja
Brwydr Ffrainc rżp [brujdr fraiŋk] kampania francuska 1940, bitwa o Francję

ci tarw Ffrainc rmp [Kii Tar-u fraiŋk] buldog francuski

cŵn tarw Ffrainc rmm [Kuun Tar-u fraiŋk] buldogi francuskie

Gweriniaeth Ffrainc rżp [głer-in-jajth fraiŋk] Republika Francuska

Lleng Dramor Ffrainc rżp [hlheŋ dra-mor fraiŋk] Legia Cudzoziemska

Rhyfel Ffrainc a Phrwsia rmżp [hrhyw-el fraiŋk a frusz-ja] wojna francusko-pruska

tiriogaeth tramor Ffrainc rżp [Tir-jog-ajth tra-mor fraiŋk] francuskie terytorium zależne

tiriogaethau tramor Ffrainc rżm [Tir-jog-ajth-aj tra-mor fraiŋk] francuskie terytoria zależne

Tiroedd Deheuol ac Antarctig Ffrainc rmm [Tir-ojdh de-hej-ol ak ant-ark-tig fraiŋk] Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne

Ffrainc-garol pm pż plm [fraiŋk-gar-ol] frankofilskɪ
Ffrainc-garwr rmp [fraiŋk-gar-ur] frankofil
Ffrainc-garwraig rżp [fraiŋk-gar-łrajg] frankofilka
Ffrainc-garwyr rmm [fraiŋk-gar-łjyr] frankofile
Ffrainc-gasäwr rmm [fraiŋk-gas-a-ur] frankofob
Ffrainc-gasäwraig rżp [fraiŋk-gas-a-łraig] frankofobka
Ffrainc-gasawyr rmm [fraiŋk-gas-a-łjyr] frankofobowie
Ffranc rmp [fraŋk] Frank
Ffrancaidd pm pż plm [fraŋk-ajdh] dotyczącʏ Franków
Ffranciaid rmm [fraŋk-jajd] Frankowie
Ffrancod rmm [fraŋk-od] Francuzi, Frankowie
Ffranconaidd pm pż plm [fraŋk-on-ajdh] frankońskɪ
Ffranconia rżp [fraŋk-on-ja] Frankonia
Ffranconiad rmp [fraŋk-on-jad] frankończyk, frankonka
Ffranconiaid rmm [fraŋk-on-jajd] frankończycy, frankonki
Ffrancwr rmp [fraŋk-ur] Francuz
Ffrancwyr rmm [fraŋk-łjyr] Francuzi
Ffrengig pm pż plm [freŋg-ig] francuskɪ
agorawd Ffrengig rżp [ag-or-ałd freŋg-ig] uwertura francuska

agorawdau Ffrengig rżm [ag-or-ałd-aj freŋg-ig] uwertury francuskie

bara Ffrengig rmp [bar-a freŋg-ig] bagietka, bułka paryska

blaslyn Ffrengig rmp [blas-ljyn freŋg-ig] francuski sos sałatkowy

Canadaidd Ffrengig p [Ka-nad-ajdh freŋg-ig] francuskokanadyjski

Canadiad Ffrengig rmp [Ka-nad-jad freŋg-ig] Kanadyjczyk pochodzenia francuskiego

Canadiaid Ffrengig rmm [Ka-nad-jajd freŋg-ig] Kanadyjczycy pochodzenia francuskiego

canwr corn Ffrengig rmp [Kan-ur Korn freŋg-ig] waltornista

canwyr corn Ffrengig rmm [Kan-łjyr Korn freŋg-ig] waltorniści

ci tarw Ffrengig rmp [Kii Tar-u freŋg-ig] buldog francuski

clymau Ffrengig rmm [Klym-aj freŋg-ig] koki francuskie

corn Ffrengig rżp [Korn freŋg-ig] róg (instrument), waltornia

cusan Ffrengig rmżp [Kjy-san freŋg-ig] pocałunek francuski

cusanau Ffrengig rmżm [Kjy-san-aj freŋg-ig] pocałunki francuskie

cwlwm Ffrengig rmp [Kul-um freŋg-ig] kok francuski

cŵn tarw Ffrengig rmm [Kuun Tar-u freŋg-ig] buldogi francuskie

cyfres Ffrengig rżp [Kyw-res freŋg-ig] suita francuska

Cyfresi Ffrengig rżm [Kyw-resz-ji freŋg-ig] Suity Francuskie Johanna Sebastiana Bacha

cyrn Ffrengig rżm [Kyrn freŋg-ig] rogi (instrumenty), waltornie

chweched Ffrengig rmp [HłeH-ed freŋg-ig] rodzaj akordu

chwechedau Ffrengig rmm [HłeH-ed-aj freŋg-ig] rodzaje akordu

ffa Ffrengig rżg [faa freŋg-ig] zielona fasola w strączkach

ffäen Ffrengig rżj [fej-en freŋg-ig] zielona fasola w strączkach (jeden strąk)

ffenestr Ffrengig rżp [fen-est-er freŋg-ig] portfenetr, porte-fenêtre; rodzaj okna

ffenestri Ffrengig rżm [fen-est-ri freŋg-ig] portfenetry

ffeuen Ffrengig rżj [fej-en freŋg-ig] zielona fasola w strączkach (jeden strąk)

Polynesia Ffrengig rżp [Po-li-nesz-ja freŋg-ig] Polinezja Francuska

sêm Ffrengig rżp [seem freŋg-ig] szew francuski

semau Ffrengig rżm [sem-aj freŋg-ig] szwy francuskie

sialc Ffrengig rmp [szjalk freŋg-ig] rodzaj kredy z talku używanej przez krawców

Y Chwyldro Ffrengig rmp [y Hłyl-dro freŋg-ig] Rewolucja francuska

Ffrengigaidd pm pż plm freŋg-ig-ajdh] sfrancuszczonʏ
Ffrengigrwydd rmp [freŋg-ig-rujdh] francuskość
Ffreincgarwch rmp [frejŋk-gar-uH] frankofilstwo
ffres pm pż plm [fres] świeżʏ
yn ffres op [yn fres] świeżʏ; świeżo

ffresach pmw pżw [fres-aH] ↠ffres świeższʏ
yn ffresach op [yn fres-aH]↠ffres świeższʏ; świeżej

ffresaf pmn pżn [fres-aw] ↠ffres najświeższʏ
yn ffresaf op [yn fres-aw]↠ffres najświeższʏ; najświeżej

ffresni rmp [fres-ni] świeżość
G
Gâl rżp [gaal] Galia
Galaidd pm plm [gal-ajdh] galijskɪ
Galaweg rżp [gal--eg] język gallo
Galeg rżp [gal-eg] język galijski
Galiad rmp [gal-jad] Gal
Galiaid rmm [gal-jajd] Galowie
⁰gall [gahlh] ↠call mądra
yn ⁰gall op [yn gahlh] ↠call mądrʏ; mądrze

⁰gallach pżw [gahlh-aH] ↠call mądrzejsza
yn ⁰gallach op [yn gahlh-aH] ↠call mądrzejszʏ; mądrzej

⁰gallaf pżn [gahlh-aw] ↠call najmądrzejsza
yn ⁰gallaf op [yn gahlh-aw] ↠call najmądrzejszʏ; najmądrzej

⁰Ganada rżp [ga-na-da] ↠Canada Kanada
⁰Ganadaidd [ga-nad-ajdh] ↠Canadaidd kanadyjska
⁰Ganadiad rmp [ga-nad-jad] ↠Canadiad Kanadyjczyk; Kanadyjka
⁰Ganadiaid rmm [ga-nad-jajd] ↠Canadiaid Kanadyjczycy; Kanadyjki
⁰Gernyw rżp [gern-jył] ↠Cernyw Kornwalia
⁰Gernyweg rżp [gern--eg] ↠Cernyweg język kornijski
⁰Gernywes rżp [gern--es] ↠Cernywes Kornwalijka
⁰Gernywesau rżm [gern-ył-es-aj] ↠Cernywesau Kornwalijki
⁰Gernywiad rmp [gern--jad] ↠Cernywiad Korwalijczyk
⁰Gernywiaid rmm [gern--jajd] ↠Cernywiaid Kornwalijczycy
⁰Gernywiaidd [gern--jajdh] ↠Cernywiaidd kornwalijska
Gogledd America rmp [go-gledh a-me-riK-a] Ameryka Północna

Gogledd Brabant rmp [go-gledh brab-ant] Prowincja Brabancja Północna

Gogledd Iwerddon rmp [go-gledh i-łer-dhon] Irlandia Północna

Y ⁰Deyrnas Unedig Prydain ⁰Fawr a Gogledd Iwerddon rżp [y de-ir-nas jyn-ed-ig Pryd-ajn wałr a go-gledh i-łer-dhon] Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

⁰Gopt rmp [gopt] ↠Copt Kopt
⁰Goptaidd [gopt-ajdh] ↠Coptaidd koptyjska
⁰Gopteg rżp [gopt-eg] ↠Copteg język koptyjski
⁰Goptes rżp [gopt-es] ↠Coptes Koptyjka
⁰Goptesau rżm [gopt-es-aj] ↠Coptesau Koptyjki
⁰Goptiaid rmm [gopt-jajd] ↠Coptiaid Koptowie
⁰Goptig [Gopt-ig] ↠Coptig koptyjska
Gorllewin Fflandrys rmp [gor-hlheł-in fland-rjys] Prowincja Flandria Zachodnia

⁰Gorseg rżp [gor-seg] ↠Corseg język korsykański
⁰Gorsica rżp [Hor-szjy-kaa] ↠Corsica Korsyka
gorynys Arabia rżp [gor-yn-jys ar-ab-jaa] Półwysep Arabski

y Gwanwyn Arabaidd rmp [y głan-ujn ar-ab-ajdh] Arabska Wiosna

gwareiddiad yr Hen Aifft rmp [głar-ejdh-jad yr hen ajft] cywilizacja starożytnego Egiptu

Gweriniaeth Arabaidd yr Aifft rżp [głer-in-jajth ar-ab-ajdh yr ajft] Arabska Republika Egiptu

Gweriniaeth Ffrainc rżp [głer-in-jajth fraiŋk] Republika Francuska

Gwlad Belg rżp [głlaad belg] Belgia

Teyrnas Gwlad Belg rżp [Te-ir-nas głlaad belg] Królestwo Belgii

Gwlad Pwyl rżp [głlaad Pujl] Polska

Cynghrair y Gwladwriaethau Arabaidd rmp [Kyŋh-rajr y głlad-ur-jajth-aj ar-ab-ajdh] Liga Państw Arabskich

gwm Arabaidd rmp [gum ar-ab-ajdh] guma arabska

gwm Arabig rmp [gum ar-ab-ig] guma arabska

Gwyddel rmp [guj-dhel] Irlandczyk
Gwyddeleg rżp [guj-dhel-eg] język irlandzki
Gwyddeles rżp [guj-dhel-es] Irlandka
Gwyddelesau rżm [guj-dhel-es-aj] Irlandki
Gwyddelig pm plm [guj-dhel-ig] irlandzkɪ
Gwyddyl rmm [guj-dhjyl] Irlandczycy
⁰Gymraeg rżp [gym-ra-ig] ↠Cymraeg język walijski
⁰Gymraes rżp [gym-ra-is] ↠Cymraes Walijka
⁰Gymraesau rżm [gym-rajs-aj] ↠Cymraesau Walijki
⁰Gymreig [gym-re-ig] ↠Cymreig walijska
⁰Gymreigaidd [gym-rejg-ajdh] ↠Cymreigaidd walijska
⁰Gymro rmp [gym-ro] ↠Cymro Walijczyk
⁰Gymru rżp [gym-rjy] ↠Cymru Walia
⁰Gymry rmm [gym-rjy] ↠Cymry Walijczycy
NG
ⁿNgâl rżp [ŋaal] ↠Gâl Galia
ⁿNghanada rżp [ŋha-na-da] ↠Canada Kanada
ⁿNghernyw rżp [ŋhern-jył] ↠Cernyw Kornwalia
ⁿNghorsica rżp [ŋhor-szjy-ka] ↠Corsica Korsyka
ⁿNghymru rżp [ŋhym-rjy] ↠Cymru Walia
H
ʰhabad rmp [hab-ad] ↠abad opat
ʰhabadaeth rżp [hab-ad-aeth] ↠abadaeth opactwo
ʰhabadaethau rżm [hab-ad-ajth-aj] ↠abadaeth opactwa
ʰhabadau rmm [hab-ad-aj] ↠abad opaci
ʰhabades rżp [hab-ad-es] ↠abades ksieni
ʰhabadesau rżm [hab-ad-es-aj] ↠abades ksienie
ʰhabaty rmp [hab-aT-jy] ↠abaty opactwo
ʰhabatai rmm [hab-aT-aj] ↠abaty opactwo
ʰhabsennoldeb rmp [hab-sen-ol-deb] ↠absennoldeb nieobecność
ʰhabsennoliad rmp [hab-sen-ol-jad] ↠absennoliad nieobecność
ʰhabsennoliaeth rżp [hab-sen-ol-jajth] ↠absennoliaeth nieobecność
ʰhabsennolwr rmp [hab-sen-ol-ur] ↠absennolwr człowiek nieobecny
ʰhabsennolwyr rmm [ab-sen-ol-łjyr] ↠absennolwr ludzie nieobecni
ʰhadfresych rżm [had-wres-jyH] ↠adfresych kapusta brukselska, brukselka
ʰhadfresychen rżp [had-wres-yH-en] ↠adfresychen kapusta brukselska, brukselka (jedna główka)
ʰhamlen rżp [ham-len] ↠amlen koperta
ʰhamlenni rżm [ham-len-ni] ↠amlen koperty
ʰhathrylith rżp [hath-ryl-jyth] ↠athrylith geniusz, talent, intuicja
ʰhathrylithoedd rżm [hath-ryl-ith-ojdh] ↠athrylith talenty, zdolności
yr Holandwr Hedegog rmp [yr hol-and-ur hed-eg-og] Latający Holender

Cynhadledd Heddwch Paris rżp [Kyn-had-ledh hedh-uH Par-jys] Konferencja Pokojowa w Paryżu w 1919 roku

yr Hen Aifft rżp [yr hen ajft] starożytny Egipt

gwareiddiad yr Hen Aifft rmp [głar-ejdh-jad yr hen ajft] cywilizacja starożytnego Egiptu

Hen Eiffteg rżp [hen ejft-eg] język egipski

*Hen ⁰Frythoneg rżp [hen wryth-on-eg] stary język brytański

Holand rmp [hol-and] Holandia
caws Holand rmp [Kałs hol-and] ser holenderski

cosyn Holand rmp [Kos-jyn hol-and] ser holenderski

cosynnau Holand rmm [Kos-yn-aj hol-and] sery holenderskie

Holandaidd pm pż plm [hol-and-ajdh] holenderskɪ
Holandes rżp [hol-and-es] Holenderka
Holandesau rżm [hol-and-es-aj] Holenderki
Holandiad rmp [hol-and-jad] Holender
Holandiaid rmm [hol-and-jajd] Holendrzy
Holandwr rmp [hol-and-ur] Holender
yr Holandwr Hedegog rmp [yr hol-and-ur hed-eg-og] Latający Holender

Holandwraig rżp [hol-and-łrajg] Holenderka
Holandwyr rmm [hol-and-łjyr] Holendrzy
hurt pm pż plm [hjyrt] głupi
yn hurt op [yn hjyrt] ↠hurt głupi; głupio

hurtach pmw pżw [hjyrT-aH] ↠hurt głupszʏ
yn hurtach op [yn hjyrt-aH] ↠hurt głupszʏ; głupiej

hurtaf pmn pżn [hjyrT-aw] ↠hurt najgłupszʏ
yn hurtaf op [yn hjyrt-aw] ↠hurt najgłupszʏ; najgłupiej

ʰhysgewyll rżg [hys-geł-yhlh] ↠ysgewyll kapusta brukselska, brukselka
ʰhysgewyllen rżj [hys-geł-yhlh-en] ↠ysgewyllen kapusta brukselska, brukselka (jedna główka)
I
iaith ⁰Frythonaidd rżp [jajth wryT-on-ajdh] język brytyjski

ieithoedd Brythonaidd rżm [jejth-ojdh bryT-on-ajdh] języki brytyjskie

Yr Aifft Is rżp [yr ajft is] Dolny Egipt

Yr Aifft Isaf rżp [yr ajft is-aw] Dolny Egipt

*yr Isalmaen rżp [yr is-al-majn] Niderlandy
Isalmaeneg rżp [is-al-majn-eg] język dolnoniemiecki
*Isalmaenes rżp [is-al-majn-es] Holenderka
*Isalmaenesau rżm [is-al-majn-es-aj] Holenderki
Isalmaenig pm pż plm [is-al-majn-ig] holenderskɪ, dolnoniemieckɪ
*Isalmaenwr rmp [is-al-majn-ur] Holender
*Isalmaenwyr rmm [is-al-majn-łjyr] Holendrzy
Iseldiraidd pm pż plm [is-el-dir-ajdh] holenderskɪ, niderlandzkɪ
Iseldireg rżp [is-el-dir-eg] język niderlandzki
Iseldires rżp [is-el-dir-es] Holenderka
Iseldiresau rżm [is-el-dir-es-aj] Holenderki
yr Iseldiroedd rmm [yr is-el-dir-ojdh] Niderlandy, Holandia
Antilles yr Iseldiroedd rżm [an-til-les yr is-el-dir-ojdh] Antyle Holenderskie

Teyrnas yr Iseldiroedd rżp [Te-ir-nas yr is-el-dir-ojdh] Królestwo Niderlandów

Iseldirol pm pż plm [is-el-dir-ol] holenderskɪ, niderlandzkɪ
Iseldirwr rmp [is-el-dir-ur] Holender
Iseldirwraig rżp [is-el-dir-łrajg] Holenderka
Iseldirwyr rmm [is-el-dir-łjyr] Holendrzy
*Isellmynig pm pż plm [is-ehlh-myn-ig] holenderskɪ, dolnoniemieckɪ
Llydaw Isel rżp [hlhyd-ał is-el] Dolna Bretania

Iwerddon rżp [i-łer-dhon] Irlandia
Gogledd Iwerddon rmp [go-gledh i-łer-dhon] Irlandia Północna

Y ⁰Deyrnas Unedig Prydain ⁰Fawr a Gogledd Iwerddon rżp [y de-ir-nas jyn-ed-ig Pryd-ajn wałr a go-gledh i-łer-dhon] Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

J
L
Limburg rżp [lim-burg] Limburgia, Prowincja Limburgia
⁰Loegr rżp [lojgor] ↠Lloegr Anglia
Lwcsembwrg rżp [luk-sem-burg] Luksemburg
Archddugiaeth Lwcsembwrg rżp [arH-djyg-jajth luk-sem-burg] Wielkie Księstwo Luksemburga

Lwcsembwrgiad rmp [luk-sem-burg-jad] Luksemburczyk, Luksemburka
Lwcsembwrgiaid rmm [luk-sem-burg-jajd] Luksemburczycy, Luksemburki
Lwcsembwrgaidd pm pż plm [luk-sem-burg-ajdh] luksemburskɪ
⁰Lydaw rżp [lyd-ał] ↠Llydaw Bretania
⁰Lydawaidd [lyd--ajdh] ↠Llydawaidd bretońska
⁰Lydaweg rżp [lyd--eg] ↠Llydaweg język bretoński
⁰Lydawes rżp [lyd--es] ↠Llydawes Bretonka
⁰Lydawesau rżm [lyd-ał-es-aj] ↠Llydawesau Bretonki
⁰Lydawiad rmp [lyd--jad] ↠Llydawiad Breton
⁰Lydawiaid rmm [lyd--jajd] ↠Llydawiaid Bretoni
⁰Lydäwr rmp [lyd--ur] ↠Llydäwr Breton
⁰Lydaw-wyr rmm [lyd--łjyr] ↠Llydaw-wyr Bretoni
⁰Lydawyr rmm [lyd--jyr] ↠Llydawyr Bretoni
⁰Lydewig [lyd--ig] ↠Llydewig bretońska
cerdd Lydewig rżp [Kerdh lyd--ig] lai, pieśń bretońska

LL
America ⁰Ladin rżp [a-me-riK-a lad-in] Ameryka Łacińska

America ⁰Ladinaidd rżp [a-me-riK-a lad-in-ajdh] Ameryka Łacińska

Lleng Dramor Ffrainc rżp [hlheŋ dra-mor fraiŋk] Legia Cudzoziemska

Lloegr rżp [hlhojgor] Anglia
Lloegr Newydd rżp [hlhojgor neł-jydh] Nowa Anglia

Llydaw rżp [hlhyd-ał] Bretania
Cymdeithas Cymru-Llydaw rżp [Kym-dejth-as Kym-rjy hlhyd-ał] Stowarzyszenie Walijsko-Bretońskie

Llydaw Isel rżp [hlhyd-ał is-el] Dolna Bretania

Llydaw Uchel rżp [hlhyd-ał jyH-el] Górna Bretania

Plaid Gomiwnyddol Llydaw rżp [Plajd gom-jun-ydh-ol hlhyd-ał] Komunistyczna Partia Bretanii

Rhanbarth Llydaw rmp [hrhan-barth hlhyd-ał] Bretania (region administracyjny)

Rhyfel Olyniaeth Llydaw rmżp [hrhyw-el ol-yn-jajth hlhyd-ał] wojna o sukcesję w Bretanii

Saith Sant-sefydlydd Llydaw rmm [sajth sant sew-yd-ljydh hlhyd-ał] Siedmiu Świętych Założycieli Bretanii

Llydawaidd pm plm [hlhyd--ajdh] bretońskɪ
Llydaweg rżp [hlhyd--eg] język bretoński
Llydaweg Canol rżp [hlhyd--eg Kan-ol] język średniobretoński

Llydaweg Canol Clasurol rżp [hlhyd--eg Kan-ol Klas-jyr-ol] klasyczny język średniobretoński (1450-1460)

Llydaweg Canol Cynnar rżp [hlhyd--eg Kan-ol Kyn-nar] wczesny język średniobretoński (1100-1450)

Llydaweg Canol Diweddar rżp [hlhyd--eg Kan-ol dił-edh-ar] późny język średniobretoński (1600-1659)

Llydawes rżp [hlhyd--es] Bretonka
Llydawesau rżm [hlhyd-ał-es-aj] Bretonki
Llydawiad rmp [hlhyd--jad] Breton
Llydawiaid rmm [hlhyd--jajd] Bretoni
Llydäwr rmp [hlhyd--ur] Breton
Llydaw-wyr rmm [hlhyd--łjyr] Bretoni
Llydawyr rmm [hlhyd--jyr] Bretoni
Llydewig pm plm [hlhyd--ig] bretońskɪ
cenedlaetholdeb Llydewig rmp [Ken-edl-ajth-ol-deb hlhyd--ig] nacjonalizm bretoński

cerddi Llydewig rżm [Kerdh-ii hlhyd--ig] lai (średniowieczne pieśni lub ballady) bretońskie

M
Prydain ⁰Fawr rżp [Pryd-ajn wałr] Wielka Brytania

Y ⁰Deyrnas Unedig Prydain ⁰Fawr a Gogledd Iwerddon rżp [y de-ir-nas jyn-ed-ig Pryd-ajn wałr a go-gledh i-łer-dhon] Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Senedd Prydain ⁰Fawr rżp [sen-edh Pryd-ajn wałr] parlament brytyjski (1707-1801)

Môr Udd rmp [moor jydh] Kanał La Manche

ⁿMhrofens rżp [mhro-wens] ↠Profens Prowansja
ⁿMhrydain rżp [mhryd-ajn] ↠Prydain Brytania
ⁿMhrydeindod rmp [mhryd-ejn-dod] ↠Prydeindod brytyjskość
N
Lloegr Newydd rżp [hlhojgor neł-jydh] Nowa Anglia

Normanaidd pm pż plm [nor-man-ajdh] normańskɪ
Ffrangeg Normanaidd rżp [fraŋg-eg nor-man-ajdh] język normandzki

Normandi rżp [nor-man-di] Normandia
Dugiaeth Normandi rżp [dig-jajth nor-man-di] Księstwo Normandii

Normaniad rmp [nor-man-jad] Norman
Normaniaid rmm [nor-man-jajd] Normanowie
O
Ocsitaneg rżp [ok-szjyt-an-eg] język oksytański, język prowansalski
Rhyfel Olyniaeth Llydaw rmżp [hrhyw-el ol-yn-jajth hlhyd-ał] wojna o sukcesję w Bretanii

P
Pan-Arabiaith rżp [Pan-ar-ab-jajth] język wszystkich Arabów

Paris rżp [Par-jys] Paryż; paryskɪ
Cynhadledd Heddwch Paris rżp [Kyn-had-ledh hedh-uH Par-jys] Konferencja Pokojowa w Paryżu w 1919 roku

Plaid Gomiwnyddol Llydaw rżp [Plajd gom-jun-ydh-ol hlhyd-ał] Komunistyczna Partia Bretanii

Polynesia Ffrengig rżp [Po-li-nesz-ja freŋg-ig] Polinezja Francuska

Rhanbarth Brwsel-Prifddinas rmp [hrhan-barth brus-el Priw-dhin-as] Region Stołeczny Brukseli

Profens rżp [Pro-wens] Prowansja
Profensaleg rżp [Pro-wens-al-eg] język oksytański, język prowansalski
Prydain rżp [Pryd-ajn] Brytania
Prydain ⁰Fawr rżp [Pryd-ajn wałr] Wielka Brytania

Y ⁰Deyrnas Unedig Prydain ⁰Fawr a Gogledd Iwerddon rżp [y de-ir-nas jyn-ed-ig Pryd-ajn wałr a go-gledh i-łer-dhon] Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Senedd Prydain ⁰Fawr rżp [sen-edh Pryd-ajn wałr] parlament brytyjski (1707-1801)

Ynysoedd Prydain rżm [yn-ys-ojdh Pryd-ajn] Wyspy Brytyjskie

Prydeindod rmp [Pryd-ejn-dod] brytyjskość
Prydeinig pm plm [Pryd-ejn-ig] brytyjskɪ
Ynysoedd Prydeinig rżm [yn-ys-ojdh Pryd-ejn-ig] Wyspy Brytyjskie

Prydeiniwr rmp [Pryd-ej-ni-ur] Brytyjczyk
Prydeinwragedd rżm [Pryd-ejn-łrag-edh] Brytyjki
Prydeinwraig rżp [Pryd-ejn-łrajg] Brytyjka
Prydeinwyr rmm [Pryd-ejn-łjyr] Brytyjczycy
Pwyl:
Gwlad Pwyl rżp [głlaad Pujl] Polska

Pwyleg rżp [Pujl-eg] język polski
Pwyles rżp [Pujl-es] Polka
Pwylesau rżp [Pujl-es-aj] Polki
Pwyliad rmp [Pujl-jad] Polak
Pwyliaid rmm [Pujl-jajd] Polacy
Pwyliaidd pm plm [Pujl-jajdh] polskɪ
PH
ʰPhrofens rżp [fro-wens] ↠Profens Prowansja
ʰPhrofensaleg rżp [fro-wens-al-eg] ↠Profensaleg język oksytański, język prowansalski
ʰPhrydeindod rmp [fryd-ejn-dod] ↠Prydeindod brytyjskość
ʰPhrydeinig pm pż plm [fryd-ejn-ig] ↠Prydeinig brytyjskɪ
ʰPhrydeiniwr rmp [fryd-ej-ni-ur] ↠Prydeiniwr Brytyjczyk
ʰPhrydeinwragedd rżm [fryd-ejn-łrag-edh] ↠Prydeinwragedd Brytyjki
ʰPhrydeinwraig rżp [fryd-ejn-łrajg] ↠Prydeinwraig Brytyjka
ʰPhrydeinwyr rmm [fryd-ejn-łjyr] ↠Prydeinwyr Brytyjczycy
ʰPhwyleg rżp [fujl-eg] ↠Pwyleg język polski
ʰPhwyles rżp [fujl-es] ↠Pwyles Polka
ʰPhwylesau rżp [fujl-es-aj] ↠Pwylesau Polki
ʰPhwyliad rmp [fujl-jad] ↠Pwyliad Polak
ʰPhwyliaid rmm [fujl-jajd] ↠Pwyliaid Polacy
ʰPhwylaidd pm pż plm [fujl-jajdh] ↠Pwyliaidd polskɪ
R
RH
Rhanbarth Brwsel-Prifddinas rmp [hrhan-barth brus-el Priw-dhin-as] Region Stołeczny Brukseli

Rhanbarth Fflandrys rmp [hrhan-barth fland-rjys] Flandria (region administracyjny)

Rhanbarth Llydaw rmp [hrhan-barth hlhyd-ał] Bretania (region administracyjny)

Rhyfel Ffrainc a Phrwsia rmżp [hrhyw-el fraiŋk a frusz-ja] wojna francusko-pruska

Rhyfel Olyniaeth Llydaw rmżp [hrhyw-el ol-yn-jajth hlhyd-ał] wojna o sukcesję w Bretanii

S
Saesneg rżp [sajs-neg] język angielski
Saesnes rżp [sajs-nes] Angielka
Saesnesau rżm [sajs-nes-aj] Angielki
Saeson rmm [sajs-on] Anglicy
Sais rmp [sajs] Anglik
Saith Sant-sefydlydd Llydaw rmm [sajth sant sew-yd-ljydh hlhyd-ał] Siedmiu Świętych Założycieli Bretanii

Saith Sant-sefydlydd Llydaw rmm [sajth sant sew-yd-ljydh hlhyd-ał] Siedmiu Świętych Założycieli Bretanii

Saudi Arabia rżp [saj-di ar-ab-jaa] Arabia Saudyjska

Teyrnas Saudi Arabia rżp [Te-ir-nas saj-di ar-ab-jaa] Królestwo Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudïaidd rżp [ar-ab-jaa saj-dii-ajdh] Arabia Saudyjska

Sawdi Arabia rżp [sał-di ar-ab-jaa] Arabia Saudyjska

Sbaenaidd pm pż plm [spajn-ajdh] hiszpańskɪ
Sbaeneg rżp [spajn-eg] język hiszpański
Sbaenes rżp [spajn-es] Hiszpanka
Sbaenesau rżm [spajn-es-aj] Hiszpanki
Sbaenwr rmp [spajn-ur] Hiszpan
Sbaenwyr rmm [spajn-łjyr] Hiszpanie
Sgotland rżp [skot-land] Szkocja
Seisnig pm pż plm [sejs-nig] angielskɪ
Saith Sant-sefydlydd Llydaw rmm [sajth sant sew-yd-ljydh hlhyd-ał] Siedmiu Świętych Założycieli Bretanii

sêm Ffrengig rżp [seem freŋg-ig] szew francuski

semau Ffrengig rżm [sem-aj freŋg-ig] szwy francuskie

Senedd Canada rżp [sen-edh Ka-na-da] parlament kanadyjski

Senedd Prydain ⁰Fawr rżp [sen-edh Pryd-ajn wałr] parlament brytyjski (1707-1801)

Senedd y ⁰Deyrnas Unedig rżp [sen-edh y de-ir-nas jyn-ed-ig] Parlament Zjednoczonego Królestwa; parlament brytyjski (od 1801 roku)

sialc Ffrengig rmp [szjalk freŋg-ig] rodzaj kredy z talku używanej przez krawców

Ynysoedd y Sianel rżm [yn-ys-ojdh y szjan-el] Wyspy Normandzkie

Sioni Winwns rmp [szjon-ii łin-uns] bretoński sprzedawca cebuli
Sionis Winwns rmm [szjon-jys łin-uns] bretońscy sprzedawcy cebuli
T
tafodiaith Fflandrysaidd rżp [Taf-od-jajth fland-rys-ajdh] dialekt flamandzki

tafodieithoedd Fflandrysaidd rżm [Taf-od-jejth-ojdh fland-rys-ajdh] dialekty flamandzkie

Tahitïeg rżp [Ta-hi-Tij-eg] język tahitański
Talaith Antwerp rżp [Tal-ajth ant-łerp] Prowincja Antwerpia

Unol ⁰Daleithiau'r America rżm [un-ol da-lejth-jaj a-me-riK-a] Stany Zjednoczone Ameryki

Tariandir Canada rmp [Tar-jan-dir Ka-na-da] Tarcza Kanadyjska

Teyrnas Gwlad Belg rżp [Te-ir-nas głlaad belg] Królestwo Belgii

Teyrnas Saudi Arabia rżp [Te-ir-nas saj-dii ar-ab-jaa] Królestwo Arabii Saudyjskiej

Teyrnas yr Iseldiroedd rżp [Te-ir-nas yr is-el-dir-ojdh] Królestwo Niderlandów

*y ⁰Deyrnas ⁰Gyfunol rżp [y de-ir-nas gyw-jyn-ol] Zjednoczone Królestwo

y ⁰Deyrnas Unedig rżp [y de-ir-nas jyn-ed-ig] Zjednoczone Królestwo

Y ⁰Deyrnas Unedig Prydain ⁰Fawr a Gogledd Iwerddon rżp [y de-ir-nas jyn-ed-ig Pryd-ajn wałr a go-gledh i-łer-dhon] Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Senedd y ⁰Deyrnas Unedig rżp [sen-edh y de-ir-nas jyn-ed-ig] Parlament Zjednoczonego Królestwa; parlament brytyjski i (od 1801 roku)

tiriogaeth tramor Ffrainc rżp [Tir-jog-ajth tra-mor fraiŋk] francuskie terytorium zależne

tiriogaethau tramor Ffrainc rżm [Tir-jog-ajth-aj tra-mor fraiŋk] francuskie terytoria zależne

Tiroedd Deheuol ac Antarctig Ffrainc rmm [Tir-ojdh de-hej-ol ak ant-ark-tig fraiŋk] Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne

Arabia Doreithiog rżp [ar-ab-jaa dor-ejth-og] Arabia Felix, Arabia Szczęśliwa

Lleng Dramor Ffrainc rżp [hlheŋ dra-mor fraiŋk] Legia Cudzoziemska

tiriogaeth tramor Ffrainc rżp [Tir-jog-ajth tra-mor fraiŋk] francuskie terytorium zależne

tiriogaethau tramor Ffrainc rżm [Tir-jog-ajth-aj tra-mor fraiŋk] francuskie terytoria zależne

trwbadŵr rmp [Tru-bad-uurp] trubadur
trwbadwriaid rm lm [Tru-bad-ur-jajdp] trubadurzy
twp pm plm [Tup] głupi
twpach pmw [TuP-aH] ↠twp głupszʏ
twpaf pmn [TuP-aw] ↠twp najgłupszʏ
Tywysogaeth Andorra rżp [Ty-łys-og-ajth an-dor-a] Księstwo Andory

TH
ʰThahitïeg rżp [tha-hi-Tij-eg] ↠Tahïtieg język tahitański
ʰthrwbadŵr rmp [thru-bad-uur] ↠trwbadŵr trubadur
ʰthrwbadwriaid rmm [thru-bad-ur-jajd] ↠trwbadwriaid trubadurzy
ʰthwp pm pż plm [thup] ↠twp głupi
ʰthwpach pw [thuP-aH] ↠twp głupszʏ
ʰthwpaf pn [thuP-aw] ↠twp najgłupszʏ
U
Yr Aifft Uchaf rżp [yr ajft jyH-aw] Górny Egipt

Llydaw Uchel rżp [hlhyd-ał jyH-el] Górna Bretania

Môr Udd rmp [moor jydh] Kanał La Manche

y ⁰Deyrnas Unedig rżp [y de-ir-nas jyn-ed-ig] Zjednoczone Królestwo

Y ⁰Deyrnas Unedig Prydain ⁰Fawr a Gogledd Iwerddon rżp [y de-ir-nas jyn-ed-ig Pryd-ajn wałr a go-gledh i-łer-dhon] Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Senedd y ⁰Deyrnas Unedig rżp [sen-edh y de-ir-nas jyn-ed-ig] Parlament Zjednoczonego Królestwa; parlament brytyjski i (od 1801 roku)

Yr Emiradau Arabaidd Unedig rżm [yr em-ir-ad-aj ar-ab-ajdh jyn-ed-ig] Zjednoczone Emiraty Arabskie

Unol ⁰Daleithiau'r America rżm [un-ol da-lejth-jaj a-me-riK-a] Stany Zjednoczone Ameryki

Yr Aifft Uwch rżp [yr ajft jyłH] Górny Egipt

W
Walonia rżp [łal-on-ja] Walonia, Region Waloński
Walonaidd pm pż plm [łal-on-ajdh] walońskɪ
Brabant Walonaidd rżp [brab-ant łal-on-ajdh] Prowincja Brabancja Walońska

Walŵn rmp [łal-uun] Walończyk
Walwnaidd pm pż plm [łal-un-ajdh] walońskɪ
Walwneg rżp [łal-un-eg] język waloński
Walwniad rmp [łal-un-jad] Walończyk; Walonka
Walwniaid rmm [łal-un-jajd] Walończycy; Walonki
Sioni Winwns rmp [szjon-ii łin-uns] bretoński sprzedawca cebuli

Sionis Winwns rmm [szjon-jys łin-uns] bretońscy sprzedawcy cebuli

⁰Wlad Pwyl rżp [łlad Pujl] ↠Gwlad Pwyl Polska

⁰Wyddel rmp [uj-dhel] ↠Gwyddel Irlandczyk
⁰Wyddeleg rżp [uj-dhel-eg] ↠Gwyddeleg język irlandzki
⁰Wyddeles rżp [uj-dhel-es] ↠Gwyddeles Irlandka
⁰Wyddelesau rżm [uj-dhel-es-aj] ↠Gwyddelesau Irlandki
⁰Wyddelig [uj-dhel-ig] ↠Gwyddelig irlandzka
⁰Wyddyl rmm [uj-dhjyl] ↠Gwyddyl Irlandczycy
Y
yr Ymerodraeth ⁰Brydeinig rżp [yr ym-e-rod-rajth bryd-ejn-ig] Imperium Brytyjskie

Ynysoedd Prydain rżm [yn-ys-ojdh Pryd-ajn] Wyspy Brytyjskie

Ynysoedd Prydeinig rżm [yn-ys-ojdh Pryd-ejn-ig] Wyspy Brytyjskie

Ynysoedd y Sianel rżm [yn-ys-ojdh y szjan-el] Wyspy Normandzkie

*Ysbaen rżp [yspajn] Hiszpania
*Ysbaenes rżp [ys-pajn-es] Hiszpanka
*Ysbaenesau rżm [ys-pajn-es-aj] Hiszpanki
*Ysbaenwr rmp [ys-pajn-ur] Hiszpan
*Ysbaenwyr rmm [ys-pajn-łjyr] Hiszpanie
ysgewyll rżg [ys-geł-yhlh] kapusta brukselska, brukselka
ysgewyll Brwsel rżg [ys-geł-yhlh brus-el] kapusta brukselska, brukselka

ysgewyllen rżj [ys-geł-yhlh-en] kapusta brukselska, brukselka (jedna główka)
ysgewyllen Brwsel rżj [ys-geł-yhlh-en brus-el] kapusta brukselska, brukselka (jedna główka)