Logo Draig ac Eryr
Gramatyka
Strona główna
Gramatyka

Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7

6.1.Był, była po walijsku
6.2.On był
6.3.Ona była
6.4.Byli, były po walijsku
6.5.Oni byli, one były

Słownik
Wymowa
Bibliografia
Ciekawe Strony
Moja strona jest poprawnie napisana w HTML 4.01 Transitional
Arkusz stylów został napisany poprawnie!

Do góry

Rozdział 6
Utożsamianie rzeczowników w czasie przeszłym niedokonanym 1

1. Był, była po walijsku
Żeby powiedzieć, że ktoś był kimś w przeszłości, używa się w walijskim czasownika oedd.
Arlywydd ydy Bronisław Komorowski. - Bronisław Komorowski jest prezydentem.
Arlywydd oedd Lech Wałęsa. - Lech Wałęsa był prezydentem.
Duges yw Camilla. - Camilla jest księżną.
Duges oedd Wallis. - Wallis była księżną.
W zdaniach oedd zachowuje się tak samo, jak yw albo ydy:
Ai gweinidog oedd Joanna Mucha? - Czy Joanna Mucha była ministrem?
Ie, gweinidog oedd hi. - Tak, ona była ministrem.
Llefarydd oedd Donald Tusk? - Czy Donald Tusk był rzecznikiem?
Nage, nid llefarydd oedd e. - Nie, on nie był rzeczniiem.
Pwy oedd Mobutu Sese Seko? - Kim był Mobutu Sese Seko?
Unben oedd e. - On był dyktatorem.

2. On był
On był ma dwa warianty: na Północy mówi się oedd o, na Południu oedd e.
Pwy oedd e? - Kim on był?
Pwy oedd o? - Kim on był?
Brennin oedd e. - On był królem.
Nid brenin oedd e ond tywysog. - On nie był królem, a księciem.
Dug oedd o? - On był księciem?
Ie, dug oedd o. - Tak, on był księciem.
Ymerawdwr ai tsar oedd o? - Czy on był cesarzem czy carem?
Nid ymerawdwr na tsar oedd o ond tywysog. - On nie był ani cesarzem ani carem, ale księciem.

3. Ona była
Ona była to po walijsku oedd hi.
Pwy oedd hi? - Kim ona była?
Brenhines oedd hi. - Ona była królową.
Nid brenhines ond tywysoges oedd hi. - Ona nie była królową, ale księżną.
Duges oedd hi? - Ona była księżną?
Nage, nid duges oedd hi ond tywysoges. - Nie, ona nie była księżną, ale księżniczką.
Ai ymerodres oedd hi? - Czy ona była cesarzową?

4. Byli, były po walijsku
Mówiąc o więcej niż jednej osobie, też używamy oedd, tak samo, jak w czasie teraźniejszym robimy to z yw i ydy:
Athrawon oedd Andrzej ac Antoni. - Nauczycielami byli Andrzej i Antoni.
Athrawesau oedd Anna ac Alina? - Czy Anna i Alina były nauczycielkami?
Onid prifathrawon oedd Phylip a Phedr? - Czyż Phylip i Pedr nie byli dyrektorami?
Naill ai prifathrawesau neu benaethiaid oedd Tatiana a Teresa. - Tatiana i Teresa były albo dyrektorkami albo kierowniczkami.
Nid penaethiaid oedd Carwyn na Cheridwen. - Ani Carwyn ani Ceridwen nie byli kierownikami.

5. Oni byli, one były
Zarówno oni byli jak i one były wyraża się w walijskim poprzez oedden nhw.
Meddygon oedd Michael a Mark. - Michael i Mark byli lekarzami.
Meddygon oedden nhw. - Oni byli lekarzami.
Nid bydwragedd oedd Nora na Nia. - Ani Nora ani Nia nie były położnymi.
Nid bydwragedd oedden nhw. - One nie były położnymi.
Współcześnie tylko z kontekstu można dowiedzieć się, czy chodzi o oni byli, czy one były, gdyż nie ma zgodności między rodzajem rzeczownika a płcią:
Pwy oedden nhw? - Kim oni byli? Kim one były?
Nyrsys oedden nhw? - Oni byli pielęgniarzami? One były pielęgniarkami?
Parafeddygon neu lawfeddygon oedden nhw. - Oni byli sanitariuszami albo chirurgami. One były sanitariuszkami albo chirurgami.
Ai seicolegwyr ai seiciatryddion oedden nhw? - Czy oni byli psychologami czy psychiatrami? Czy one były psycholożkami czy psychiatrami?
Nid niwrolegwyr oedden nhw ond gynaecolegwyr. - Oni nie byli neurologami ale ginekologami. One nie były neurolożkami ale ginekolożkami.