Logo Draig Ac Eryr
Multimedia
Strona główna
Bibliografia
Słownik
Gramatyka
Ciekawe Strony
Ciekawe Miejsca
Multimedia

"Hen Wlad Fy Nhadau", czyli Stary Kraj Moich Ojców, jest narodowym hymnem Walii. Tutaj wykonywany jest pod przewodnictwem Katherine Jenkins.

Hen Wlad Fy Nhadau

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,
Dros ryddid collasant eu gwaed.

Cytgan:
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r hen iaith barhau.

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd, i mi.

Cytgan:
Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed,
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

©©©

Katherine Jenkins jest słynną walijską śpiewaczką. Tutaj pokazany jest fragment jej koncertu w Llangollen. Wykonywana piosenka to "Cymru Fach", czyli Mała Walia.

Mae lle iddi i gyd yn fy nghalon, Gymru fach.
Pob mynydd a dyffryn ac afon, Gymru fach.
Er crwydro o olwg ei bryniau
Ymhell o sŵn ei rhaeadrau,
Mewn munud breuddwydiaf fy hunan
I fangre fy mebyd o bob man: Gymru fach.

Cytgan:
Annwyl wlad mam a thad!
Os nad yw hi'n fawr mae hi'n ddigon
I lenwi, i lenwi fy nghalon,
Annwyl wlad!

Mae lle iddi i gyd yn fy nghalon, Gymru fach.
O ddyddiau ei Mabinogion, Gymru fach.
Pa Gymro all werthu ei enaid
Ynghanol beddau gwroniaid?
A pwy yn sŵn ei rhaeadrau
Na wêl yr anfarwol lannau? Gymru fach.

Mae lle iddi i gyd yn fy nghalon, Gymru fach.
A thirion fo'r nef i'w gobeithion, Gymru fach.
Ei chestyll rhyfelgar faluriwyd,
Ond cadwed ei chalon ei breuddwyd!
Boed heddwch yn gân rhwng ei bryniau
A cherdded y gân dros y tonnau, Gymru fach.

©©©